قیمت سکه امامی که عصر روز گذشته روی 11 میلیون و 850 هزار تومان قرار داشت، در شروع معاملات امروز تحت تاثیر رشد قیمت دلار قدری افزایش یافت و روی 11 میلیون و 890 هزار تومان قرار گرفت….

قیمت سکه امامی که عصر روز گذشته روی 11 میلیون و 850 هزار تومان قرار داشت، در شروع معاملات امروز تحت تاثیر رشد قیمت دلار قدری افزایش یافت و روی 11 میلیون و 890 هزار تومان قرار گرفت.