در معاملات امروز قیمت سکه با رشد همراه بود و تا 12 میلیون و 240 هزار تومان بالا رفت.

در معاملات امروز قیمت سکه با رشد همراه بود و تا 12 میلیون و 240 هزار تومان بالا رفت.