نخستین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم صبح روزگذشته با حضور ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری برگزار شد. رئیس‌جمهوری در این جلسه دولت را تضمین‌کننده‌ آزادی‌های مشروع توصیف و تاکید کرد که در انتخاب وزرا تحت تاثیر هیچ جریان و گروه خاصی قرار نگرفته…

نخستین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم صبح روزگذشته با حضور ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری برگزار شد. رئیس‌جمهوری در این جلسه دولت را تضمین‌کننده‌ آزادی‌های مشروع توصیف و تاکید کرد که در انتخاب وزرا تحت تاثیر هیچ جریان و گروه خاصی قرار نگرفته است‌. او با بیان اینکه البته پیشنهادهای زیادی از گروه‌های مختلف برای معرفی افراد برای دولت ارسال شده است تصریح کرد: هرگز رابطه سببی، نسبی، خانوادگی فشار از فرد، جریان و حزبی مطلقا در پیشنهاد و انتخاب وزرا نقش نداشته است.