سکانس افتتاحیه فیلم «خانه به دوش» (۱۹۱۶)، ساخته چارلی چاپلین (نسخه مرمت شده)

سکانس افتتاحیه فیلم «خانه به دوش» (۱۹۱۶)، ساخته چارلی چاپلین
(نسخه مرمت شده)