فیلم بابای اجاره‌ای به کارگردانی عباس مرادیان محصول سال 1388 است. مرد متمولی که هنوز مجرد است و از ازدواج گزیران است ناگهان خود را در شراطی میبیند که زن و چند بچه دارد… . حمید لولایی، شیرین بینا، رابعه اسکویی، یوسف صیادی، امیر نوری، احمد پورمخبر و کیان…

فیلم بابای اجاره‌ای به کارگردانی عباس مرادیان محصول سال 1388 است. مرد متمولی که هنوز مجرد است و از ازدواج گزیران است ناگهان خود را در شراطی میبیند که زن و چند بچه دارد… . حمید لولایی، شیرین بینا، رابعه اسکویی، یوسف صیادی، امیر نوری، احمد پورمخبر و کیانوش گرامی در این فیلم مقابل دوربین بابک بذرافشان بازی کردند. رضا خسروی موسیقی متن این فیلم را ساخت و رضا الماسی و میلاد مظاهری این اثر را تدوین کرد.