همزمان با اعلام طرح جدید درباره حجاب، انتشار سکانسی از فیلم «نهنگ عنبر» طی ساعات اخیر در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده است.

همزمان با اعلام طرح جدید درباره حجاب، انتشار سکانسی از فیلم «نهنگ عنبر» طی ساعات اخیر در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده است.