سپ بلاتر تحت بازجویی FBI قرار گرفت/ آیا بلاتر هم فاسد است؟
سپ بلاتر تحت بازجویی FBI قرار گرفت/ آیا بلاتر هم فاسد است؟

رییس مستعفی فیفا، تحت بازجوبی مقامات قضایی آمریکا قرار گرفته است. علیرغم استعفای بلاتر از ریاست فیفا، پیرمرد ۷۹ ساله سوئیسی تحت بازجویی پلیس فدرال آمریکا قرار خواهد گرفت. اگرچه نام او جزء افرادی نبود که هفته گذشته به اتهام رشوه و فساد مالی دستگیر شدند. اما پلیس فدرال آمریکا در مورد فساد در فیفا […]

a01c0c14c9a4aa01c7c1d20b05cc874e_240_150

رییس مستعفی فیفا، تحت بازجوبی مقامات قضایی آمریکا قرار گرفته است.

علیرغم استعفای بلاتر از ریاست فیفا، پیرمرد ۷۹ ساله سوئیسی تحت بازجویی پلیس فدرال آمریکا قرار خواهد گرفت.

اگرچه نام او جزء افرادی نبود که هفته گذشته به اتهام رشوه و فساد مالی دستگیر شدند. اما پلیس فدرال آمریکا در مورد فساد در فیفا و پرونده انتخاب میزبان های جام جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲، بلاتر را تحت بازجویی دقیق قرار خواهد داد. باید دید آیا بلاتر واقعا فاسد است؟

احتمالاً رییس جدید فیفا بین ماه های دسامبر تا مارچ انتخاب خواهد شد.