سپرده قرض الحسنه جاری یکی از مهمترین ابزار‌ها در مبادلات پولی و بازرگانی است. عمده مزیت‌های آن عبارتند از برداشت از حساب با استفاده از کارت متصل به آن، امکان دریافت خدمات از طریق درگاه‌های غیرحضوری اعم از اینترنت، تلفن همراه و تلفن بانک و غیره، واریز ح…

سپرده قرض الحسنه جاری یکی از مهمترین ابزار‌ها در مبادلات پولی و بازرگانی است. عمده مزیت‌های آن عبارتند از برداشت از حساب با استفاده از کارت متصل به آن، امکان دریافت خدمات از طریق درگاه‌های غیرحضوری اعم از اینترنت، تلفن همراه و تلفن بانک و غیره، واریز حقوق کارکنان شرکت‌ها و سازمان‌ها است.