تفنگداران دریایی کشورمان موفق به توقیف یک فروند کشتی خارجی با ۱۱ خدمه در آب‌های کشورمان شدند.

تفنگداران دریایی کشورمان موفق به توقیف یک فروند کشتی خارجی با ۱۱ خدمه در آب‌های کشورمان شدند.