تیم فوتبال سپاهان در شرایطی خود را برای آخرین بازی فصل مقابل مس کرمان آماده می‌کند که در آستانه برابری با رکورد امتیازگیری خود در تاریخ لیگ برتر است….

تیم فوتبال سپاهان در شرایطی خود را برای آخرین بازی فصل مقابل مس کرمان آماده می‌کند که در آستانه برابری با رکورد امتیازگیری خود در تاریخ لیگ برتر است.