پرسپولیس با هدایت یحیی گل‌محمدی با قبول باخت مقابل سپاهان در سیرجان، جام قهرمانی را دو دستی تقدیم استقلال کرد و حالا خودش باید برای حفظ مقام دوم با زردپوشان سپاهان در سه هفته باقی مانده رقابت کند….

پرسپولیس با هدایت یحیی گل‌محمدی با قبول باخت مقابل سپاهان در سیرجان، جام قهرمانی را دو دستی تقدیم استقلال کرد و حالا خودش باید برای حفظ مقام دوم با زردپوشان سپاهان در سه هفته باقی مانده رقابت کند.