محققان می‌گویند زیرسویه جدید امیکرون BA.2.75.2 جهش‌هایی داشته که اجازه می‌دهد خیلی راحت‌تر از دست سیستم ایمنی بدن فرار کند.
The post سویه جدید امیکرون BA.2.75.2 خیلی راحت‌تر از سویه‌های قبلی از سیستم ایمنی بدن می‌گریزد appeared first on دیجیاتو.

محققان می‌گویند زیرسویه جدید امیکرون BA.2.75.2 جهش‌هایی داشته که اجازه می‌دهد خیلی راحت‌تر از دست سیستم ایمنی بدن فرار کند.

The post سویه جدید امیکرون BA.2.75.2 خیلی راحت‌تر از سویه‌های قبلی از سیستم ایمنی بدن می‌گریزد appeared first on دیجیاتو.