اقتصادنیوز:رئیس مرکز ویروس‌شناسی بیمارستان مسیح دانشوری گفت: در چند هفته اخیر زیرسویه جدید امیکرون فراگیری زیادی داشته است و ابتدا این را در آمریکا شناسایی کردند و بعد در انگلستان و الان نزدیک به ۴۰ و خرده‌ای کشور است که این سویه را شناسایی کرده‌اند….

اقتصادنیوز:رئیس مرکز ویروس‌شناسی بیمارستان مسیح دانشوری گفت: در چند هفته اخیر زیرسویه جدید امیکرون فراگیری زیادی داشته است و ابتدا این را در آمریکا شناسایی کردند و بعد در انگلستان و الان نزدیک به ۴۰ و خرده‌ای کشور است که این سویه را شناسایی کرده‌اند.