اقتصادنیوز: علی‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر جمعیت و سرشماری مرکز آمار ایران گفت: در کشور بالغ بر ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار مجرد در سن ازدواج وجود دارد که ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر خانم و ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر آقا هستند….

اقتصادنیوز: علی‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر جمعیت و سرشماری مرکز آمار ایران گفت: در کشور بالغ بر ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار مجرد در سن ازدواج وجود دارد که ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر خانم و ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر آقا هستند.