تیم ملی سرکل کبدی ایران در رقابت‌های جهانی پاکستان به عنوان سومی رسید.

تیم ملی سرکل کبدی ایران در رقابت‌های جهانی پاکستان به عنوان سومی رسید.