در سومین شب سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر شامگاه شنبه ۲۶ بهمن ماه ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدریان و تریو جاز ایتالیا به اجرای موسیقی پرداختند….

در سومین شب سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر شامگاه شنبه ۲۶ بهمن ماه ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدریان و تریو جاز ایتالیا به اجرای موسیقی پرداختند.