رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران به تشریح استفاده از سوله‌های مدیریت بحران در دوران نقاهت مبتلایان به کرونا پرداخت….

رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران به تشریح استفاده از سوله‌های مدیریت بحران در دوران نقاهت مبتلایان به کرونا پرداخت.