این روزها که سوت آغاز بارش برف در ارتفاعات گیلان به صدا درآمده، سوز و سرمای برف لرزه بر تن ماسوله‌ای‌ها انداخته و باعث شده که مهمترین مطالبه آنان از دولت برخورداری از نعمت گاز طبیعی باشد….

این روزها که سوت آغاز بارش برف در ارتفاعات گیلان به صدا درآمده، سوز و سرمای برف لرزه بر تن ماسوله‌ای‌ها انداخته و باعث شده که مهمترین مطالبه آنان از دولت برخورداری از نعمت گاز طبیعی باشد.