وزارت دادگستری سوریه اعلام کرد، صدها زندانی متهم به وابستگی به گروه‌های تکفیر و یا مشارکت در اقدامات تروریستی با فرمان عفو آزاد شده‌اند.

وزارت دادگستری سوریه اعلام کرد، صدها زندانی متهم به وابستگی به گروه‌های تکفیر و یا مشارکت در اقدامات تروریستی با فرمان عفو آزاد شده‌اند.