اپل اولین آیپاد جدید خود را در چهار سال گذشته معرفی کرد.

اپل اولین آیپاد جدید خود را در چهار سال گذشته معرفی کرد.