پرسپولیس با ترکیب بازی آخر خود مقابل فولاد به مصاف النصر خواهد رفت.

پرسپولیس با ترکیب بازی آخر خود مقابل فولاد به مصاف النصر خواهد رفت.