نشست رونمایی از کتاب سواد رسانه ای با حضور مهدی فروتن مترجم کتاب و مسعود کوثری استاد دانشگاه در موسسه همشهری برگزار شد.

نشست رونمایی از کتاب سواد رسانه ای با حضور مهدی فروتن مترجم کتاب و مسعود کوثری استاد دانشگاه در موسسه همشهری برگزار شد.