سازمان هواشناسی ضمن تشریح وضعیت آب و هوایی استان‌های مختلف با توجه به تعطیلات پیش رو، از ورود سامانه بارشی جدید به کشور در روز جمعه هفته جاری خبر داد….

سازمان هواشناسی ضمن تشریح وضعیت آب و هوایی استان‌های مختلف با توجه به تعطیلات پیش رو، از ورود سامانه بارشی جدید به کشور در روز جمعه هفته جاری خبر داد.