مدیر روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ خوزستان گفت: واژگونی و سقوط خودرو به دره ای در محور ایذه – بیشه شیرین در روز جمعه سه کشته و یک مصدوم بر جا گذاشت.

مدیر روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ خوزستان گفت: واژگونی و سقوط خودرو به دره ای در محور ایذه – بیشه شیرین در روز جمعه سه کشته و یک مصدوم بر جا گذاشت.