متقاضیان دریافت کوییک و کوییک R در طرح پیش‌فروش سایپا از شر هفت‌خان قرعه‌کشی راحت شدند، اما فراموش نکنیم هر دو مدل جزو خودرو‌های کم‌تقاضای بازار هستند…

متقاضیان دریافت کوییک و کوییک R در طرح پیش‌فروش سایپا از شر هفت‌خان قرعه‌کشی راحت شدند، اما فراموش نکنیم هر دو مدل جزو خودرو‌های کم‌تقاضای بازار هستند