حسین امیرعبداللهیان در اواسط هفته در اظهاراتی اعلام کرد که ایران و آمریکا به یک حس مشترک درباره احیای برجام رسیده‌اند، تهران و آژانس نیز در مورد یک نقشه راه به تفاهم دست یافته و توافقاتی در ارتباط با آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی به دست …

حسین امیرعبداللهیان در اواسط هفته در اظهاراتی اعلام کرد که ایران و آمریکا به یک حس مشترک درباره احیای برجام رسیده‌اند، تهران و آژانس نیز در مورد یک نقشه راه به تفاهم دست یافته و توافقاتی در ارتباط با آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی به دست آمده است. با این حال برخی خبرنگاران غربی مدعی شدند توافقی درباره این سه موضوع مشاهده نشده است.