سه قضاوت در سه روز برای شاهمیری در رقابت های قهرمانی جهان
سه قضاوت در سه روز برای شاهمیری در رقابت های قهرمانی جهان

شهریاریها : داور بین المللی ایران سه قضاوت در سه روز اول مسابقات قهرمانی جهان پشت سر گذاشت. فرهاد شاهمیری داور بین المللی والیبال ایران در سه روز اول مسابقات قهرمانی جهان بانوان، سه قضاوت را پشت سر گذاشت. شاهمیری در دو دیدار به عنوان داور اول به قضاوت مسابقات پرداخت و در یک دیدار […]

شهریاریها : داور بین المللی ایران سه قضاوت در سه روز اول مسابقات قهرمانی جهان پشت سر گذاشت.

فرهاد شاهمیری داور بین المللی والیبال ایران در سه روز اول مسابقات قهرمانی جهان بانوان، سه قضاوت را پشت سر گذاشت.

شاهمیری در دو دیدار به عنوان داور اول به قضاوت مسابقات پرداخت و در یک دیدار نیز داور دوم مسابقات بود تا به این ترتیب در سه روز آغازین مسابقات، قضاوت سه دیدار را بر عهده داشته باشد.

داور بین المللی والیبال ایران برای چهارمین مرتبه است که حضور در مسابقات قهرمانی جهان را تجربه می کند.