تاکید بانک های مرکزی بر ادامه خرید طلا در سال بعد میلادی، نرخ های بالای بهره آمریکا و ریسک های زئوپلوتیکی و اقتصادی سه ضلع اصلی و اهرمهای افزایش قیمت انس طلا در جهان هستند….

تاکید بانک های مرکزی بر ادامه خرید طلا در سال بعد میلادی، نرخ های بالای بهره آمریکا و ریسک های زئوپلوتیکی و اقتصادی سه ضلع اصلی و اهرمهای افزایش قیمت انس طلا در جهان هستند.