رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این‌که در اواخر آبان و اوایل آذرماه سال جاری احتمال وقوع پیک ششم وجود دارد،‌ سه سناریو درباره شیوع ویروس کرونا را تشریح کرد….

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این‌که در اواخر آبان و اوایل آذرماه سال جاری احتمال وقوع پیک ششم وجود دارد،‌ سه سناریو درباره شیوع ویروس کرونا را تشریح کرد.