رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ضمن اشاره به اینکه سه سامانه پر بارش از هفته جاری تا اواخر هفته اول اسفند ماه به کشور وارد می‌شود، گفت: با وجود برف اخیر بارندگی‌ها در استان گیلان در حد نرمال نسبت به بلند مدت گزارش شده است….

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ضمن اشاره به اینکه سه سامانه پر بارش از هفته جاری تا اواخر هفته اول اسفند ماه به کشور وارد می‌شود، گفت: با وجود برف اخیر بارندگی‌ها در استان گیلان در حد نرمال نسبت به بلند مدت گزارش شده است.