الهام فخاری عضو شورای شهر تهران در تذکری در صحن شورا ضمن گرامیداشت روز زن و تلاش های جامعه زنان در سراسر کشور به شورا و هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران تذکر داد….

الهام فخاری عضو شورای شهر تهران در تذکری در صحن شورا ضمن گرامیداشت روز زن و تلاش های جامعه زنان در سراسر کشور به شورا و هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران تذکر داد.