سهم کرج از آب سد طالقان به 25 درصد می رسد
سهم کرج از آب سد طالقان به 25 درصد می رسد

شهریاریها : اصغر عربیان در خصوص پروژه افرایش ظرفیت آب طالقان در شهر کرج گفت: سهم استان البرز از سد طالقان 15 میلیون متر مکعب در سال بوده که با اجرای این پروژه این سهم به 35 میلیون متر مکعب افزایش می یابد که باعث افزایش رضایت مندی مردم می شود . وی افزود: پروژه […]

14949_665شهریاریها : اصغر عربیان در خصوص پروژه افرایش ظرفیت آب طالقان در شهر کرج گفت: سهم استان البرز از سد طالقان 15 میلیون متر مکعب در سال بوده که با اجرای این پروژه این سهم به 35 میلیون متر مکعب افزایش می یابد که باعث افزایش رضایت مندی مردم می شود .

وی افزود: پروژه افزایش ظرفیت آب سد طالقان در شهر کرج از پروژه های مهم و بسیار ارزشمند می باشد.

وی اظهار داشت: سهم استان البرز از آب سد طالقان 15 میلیون متر مکعب در سال بوده که با اجرای این پروژه این سهم به 35 میلیون متر مکعب افزایش می یابد که باعث افزایش رضایت مندی مردم می شود . وی گفت: سهم کرج از آب سد طالقان 12 درصد بوده که با این افزایش به25 درصد می رسد

دکتر عربیان هدف از این بازدید را رفع دغدغه های مردم به لحاظ کیفیت و کمیت آب مصرفی عنوان کرد.

در بازدید استاندار البرز از سد طالقان، حدادپور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز حضور داشت ، نوری مدیر عامل آبفای استان توضیحات لازم را در این خصوص ارائه و اظهار داشت: به جهت رعایت حال شهروندان با کم ترین قطعی آب و در کم ترین زمان ممکن این پروژه اجرا خواهد شد.