با ظهور کرونا در کشور و نگرانی از انتشار ویروس از طریق تماس مستقیم دست‌‌‌های آلوده با نان‌‌‌های سنتی توجه مردم به خرید نان‌‌‌های صنعتی و حجیم و نیمه‌حجیم و بسته‌‌‌بندی‌شده به‌خصوص آن دسته از نان‌‌‌هایی که کاملا اتوماتیک و بدون دخالت دست تولید می‌‌‌شوند…

با ظهور کرونا در کشور و نگرانی از انتشار ویروس از طریق تماس مستقیم دست‌‌‌های آلوده با نان‌‌‌های سنتی توجه مردم به خرید نان‌‌‌های صنعتی و حجیم و نیمه‌حجیم و بسته‌‌‌بندی‌شده به‌خصوص آن دسته از نان‌‌‌هایی که کاملا اتوماتیک و بدون دخالت دست تولید می‌‌‌شوند افزایش یافت. آن زمان این تصور ایجاد شد که دولت می‌تواند با آزادسازی قیمت آرد و ایجاد شرایط مناسب رقابتی بین نان‌‌‌های صنعتی و سنتی شرایطی را فراهم کند که هم سرمایه‌گذاری در تولید نان‌‌‌های صنعتی از توجیه‌‌‌پذیری کافی برخوردار شود و هم قیمت نان در نتیجه افزایش تولید روند کاهشی را در پیش بگیرد. اما از همان زمان به بعد و به تدریج در نتیجه تشدید مجدد تحریم‌‌‌ها و به‌خصوص از اردیبهشت ماه 1401 که دولت قیمت کالاهای اساسی را آزاد کرد، رفاه عمومی‌‌‌ جامعه به حدی کاهش…