در این هفته نمادهای پالایشی گروه فراورده‌های نفتی و کک صدرنشین جدول معاملات بودند و بیشترین ارزش معاملات را داشتند.

در این هفته نمادهای پالایشی گروه فراورده‌های نفتی و کک صدرنشین جدول معاملات بودند و بیشترین ارزش معاملات را داشتند.