سهام اروپا هفته پرتلاطمی را با کاهش جمعی در جلسه روز جمعه به پایان رساند. به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از خبرگزاری عمون، سهام اروپا هفته پرتلاطمی را با کاهش جمعی در جلسه روز جمعه به پایان رساندند، زیرا شاخص Stoxx 600 اروپا با افت 26/ 1درص…

سهام اروپا هفته پرتلاطمی را با کاهش جمعی در جلسه روز جمعه به پایان رساند. به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از خبرگزاری عمون، سهام اروپا هفته پرتلاطمی را با کاهش جمعی در جلسه روز جمعه به پایان رساندند، زیرا شاخص Stoxx 600 اروپا با افت 26/ 1درصدی جلسه را به پایان رساند، در‌حالی‌که زیان هفتگی 9/ 3درصدی را ثبت کرد که بیشترین میزان از سپتامبر ۲۰۲۲ است. بر اساس گزارش شبکه اقتصادی CNBC، سهام بخش بانکی با 6/ 2درصد کاهش و پس از آن سهام بخش خدمات مالی با افت 1/ 2درصدی زیان جلسه امروز را پشت سر گذاشتند. این پس از آن صورت می‌گیرد که سهام بانک‌های اروپایی در جلسه قبل دوباره رشد کردند و کردیت سوئیس افت چشمگیر قیمت سهام در روز چهارشنبه را ۲۴درصد معکوس کرد تا جلسه دیروز 8/ 18درصد افزایش یابد. سهام Credit Suisse در روز جمعه کاهش یافت و ۸ درصد کاهش یافت. شاخص Stoxx 600 با افت 2/ 1درصدی معادل ۵ واحد به ۴۳۶ واحد رسید و شاخص CAC 40 فرانسه با افت 4/ 1درصدی معادل ۱۰۰ واحد به ۶۹۲۵ واحد رسید. به گزارش بازار، وضعیت سهام بانک‌ها، ارزش بازارهای ایالات متحده را در روز جمعه کاهش داد در‌حالی‌که نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد سلامت بخش مالی همچنان در حال افزایش بود.