باشگاه پورتو نسبت به گلزنی و حرکت دیدنی طارمی در گل‌های پورتو واکنش نشان داد.

باشگاه پورتو نسبت به گلزنی و حرکت دیدنی طارمی در گل‌های پورتو واکنش نشان داد.