از زمان آغاز به فعالیت مجلس فعلی هم از روز نخست این امر بار‌ها بر زبان نمایندگان مختلف جاری شد و برای اجرای آن پیشنهادات مختلفی مطرح کردند. حال امر تصویب همین امر ساده و همان پیشنهاد «شفاف شدن رای نمایندگان» آنقدر توسعه یافته که در این روز‌ها مجلس به د…

از زمان آغاز به فعالیت مجلس فعلی هم از روز نخست این امر بار‌ها بر زبان نمایندگان مختلف جاری شد و برای اجرای آن پیشنهادات مختلفی مطرح کردند. حال امر تصویب همین امر ساده و همان پیشنهاد «شفاف شدن رای نمایندگان» آنقدر توسعه یافته که در این روز‌ها مجلس به دنبال تهیه قانونی برای شفاف شدن امور همه قوای سه گانه از شورای روستا‌ها گرفته تا محاکم قضایی و دستگاه‌های اجرایی.