با بالا رفتن نرخ تورم و تهیه مسکن و سخت شدن شرایط اقتصادی سن ازدواج نیز نسبت به گذشته افزایش یافته است.ازدواج دیر هنگام، موجب تغییر الگوی زندگی ، مشکلات اجتماعی و فساد در جامعه می شود که تاثیرات جبران ناپذیری در جامعه به همراه دارد….

با بالا رفتن نرخ تورم و تهیه مسکن و سخت شدن شرایط اقتصادی سن ازدواج نیز نسبت به گذشته افزایش یافته است.ازدواج دیر هنگام، موجب تغییر الگوی زندگی ، مشکلات اجتماعی و فساد در جامعه می شود که تاثیرات جبران ناپذیری در جامعه به همراه دارد.