یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجمع عمومی سازمان ملل محل احقاق حقوق ملت‌ها است، گفت: یکی از ظرفیت‌های حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، دیدارهای حاشیه‌ای آن است و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران می‌توانند در این دیدارها علاوه بر روابط …

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجمع عمومی سازمان ملل محل احقاق حقوق ملت‌ها است، گفت: یکی از ظرفیت‌های حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، دیدارهای حاشیه‌ای آن است و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران می‌توانند در این دیدارها علاوه بر روابط ارتقای روابط تجاری و اقتصادی بر لزوم احقاق حقوق ملت ایران نیز تاکید کنند.