سنهایزر که مانند بسیاری از شرکت‌های دیگر با بحران‌های اقتصادی روبه‌رو شده است، کمک مالی به ارزش ۲ میلیون دلار دریافت کرد.

سنهایزر کمک مالی ۲ میلیون دلاری دریافت کرد

سنهایزر که مانند بسیاری از شرکت‌های دیگر با بحران‌های اقتصادی روبه‌رو شده است، کمک مالی به ارزش ۲ میلیون دلار دریافت کرد.