رکنا: ابراهیم رئیسی به دعوت رسمی همتای روس خود و در راستای گسترش تعاملات اقتصادی و سیاسی، امروز چهارشنبه 29 دی ماه 1400 عازم روسیه خواهد شد. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، این سفر را نقطه عطفی در روابط دو کشور خواند….

رکنا: ابراهیم رئیسی به دعوت رسمی همتای روس خود و در راستای گسترش تعاملات اقتصادی و سیاسی، امروز چهارشنبه 29 دی ماه 1400 عازم روسیه خواهد شد. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، این سفر را نقطه عطفی در روابط دو کشور خواند.