در تصمیم جدید نخست وزیر انگلیس مبنی بر اعمال تغییرات گسترده در کابینه این کشور، «دومینیک راب» معاون نخست‌وزیر و وزیر دادگستری این کشور شد.

در تصمیم جدید نخست وزیر انگلیس مبنی بر اعمال تغییرات گسترده در کابینه این کشور، «دومینیک راب» معاون نخست‌وزیر و وزیر دادگستری این کشور شد.