نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رئیس جمهور منتخب باید فارغ از نگاه سیاسی و جناحی و به دور از حواشی کابینه خود را از افراد توانمند و متخصص تشکیل دهد تا شاهد حل مشکلات مردم و چشیدن طعم عدالت باشیم….

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رئیس جمهور منتخب باید فارغ از نگاه سیاسی و جناحی و به دور از حواشی کابینه خود را از افراد توانمند و متخصص تشکیل دهد تا شاهد حل مشکلات مردم و چشیدن طعم عدالت باشیم.