وزیر ورزش و جوانان می‌گوید وزارت ورزش در سال‌های اخیر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را بدون یک ریال کمک دولت حفظ کرده است.

وزیر ورزش و جوانان می‌گوید وزارت ورزش در سال‌های اخیر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را بدون یک ریال کمک دولت حفظ کرده است.