سرمایه گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز روسیه، در نتیجه تحریم‌های غربی و خروج شرکت‌های خارجی، امسال به میزان ۱۵ میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد….

سرمایه گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز روسیه، در نتیجه تحریم‌های غربی و خروج شرکت‌های خارجی، امسال به میزان ۱۵ میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد.