سقوط یک فروند هواپیمای نظامی در اوکراین چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت.

سقوط یک فروند هواپیمای نظامی در اوکراین چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت.