بر اثر سقوط یک دستگاه خودرو به رودخانه، دو نفر جان باختند و چهار تن نیز مصدوم شدند.

بر اثر سقوط یک دستگاه خودرو به رودخانه، دو نفر جان باختند و چهار تن نیز مصدوم شدند.