احسان حدادی ملی‌پوش سرشناس با رکورد 59.81 متر به مقام نخست دست یافت، حسین رسولی با 57.86 متر دوم شد و محمدرضا رحمانی با 57.81 متر در رده سوم قرار گرفت….

احسان حدادی ملی‌پوش سرشناس با رکورد 59.81 متر به مقام نخست دست یافت، حسین رسولی با 57.86 متر دوم شد و محمدرضا رحمانی با 57.81 متر در رده سوم قرار گرفت.