پیش‌بینی می‌شود کل سرمایه سرمایه‌گذاری‌شده در استارتاپ‌های فناوری اروپا، در سال میلادی جاری به ۴۵ میلیارد دلار برسد که ۵۵ درصد در مقایسه با سال ۲۰۲۱ کاهش نشان می‌دهد….

پیش‌بینی می‌شود کل سرمایه سرمایه‌گذاری‌شده در استارتاپ‌های فناوری اروپا، در سال میلادی جاری به ۴۵ میلیارد دلار برسد که ۵۵ درصد در مقایسه با سال ۲۰۲۱ کاهش نشان می‌دهد.