اقتصادنیوز: بیت کوین تا مرز 62300 دلار سقوط کرد که پایین ترین سطح قیمت از 7 نوامبر (16 آبان) تاکنون بوده است.

اقتصادنیوز: بیت کوین تا مرز 62300 دلار سقوط کرد که پایین ترین سطح قیمت از 7 نوامبر (16 آبان) تاکنون بوده است.